fbpx
รางน้ำไวนิล

Blog - ฤกษ์สร้างบ้าน 2565 สร้างบ้านเดือนไหนดี VG มีคำตอบ

ฤกษ์สร้างบ้านปี 2565 สร้างบ้านเดือนไหนดี VG มีคำตอบให้คุณเจ้าของบ้าน แบบครบทั้ง 12 เดือน เลือกวันที่ใช่ เอาเวลาที่สะดวก ดูฤกษ์สร้างบ้านไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จะได้เตรียมตัวถูก เพราะเรื่องของฤกษ์มีผลต่อโชคชะตา เลือกฤกษ์ดีชีวิตมีแต่คำว่า เฮง เฮง เฮง ตลอดปี 2565 ไปเลยครับ

 

เดือนมกราคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เวลา 15.45-16.39น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 17.09 – 18.02 น. เป็นราชาฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

เวลา 08.09 – 08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 09.45 – 10.40 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.24 – 13.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.40 -15.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.39 -17.34 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 19.0 7 -19.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* ผู้ที่เกิดคนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 

เวลา 08.11-.09.01น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 09.42-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.26-13.18น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.42-15.32 เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น*ผู้ที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เวลา 08.14-09.04 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 09.46-10.42 น. เป็นราชาฤกษ์  

เวลา 12.30-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 14.46-15.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.40-17.30 น. เป็นราชาฤกษ์

 

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

เวลา 08.16-09.06 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 09.47-10.43 น. เป็นราชาฤกษ์  

เวลา 12.31-13.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.47-15.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 16.41-17.31 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 1  กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.04 – 09.54 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.41 – 12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.21 -14.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15.01 – 15.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42 – 17.32 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น*  ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.05 – 09.55 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.42 – 12.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 13.22 – 14.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.03 – 15.53 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42 – 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนไม่ควรใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.06 – 09.56 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.43 – 12.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 13.23 – 14.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.04 -15.54 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.42 – 17.33 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* งานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 09.07-09.57 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.44-12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.24-14.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.05-15.55 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.43-17.34 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.08 – 09.58 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.45 – 12.34 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.24 – 14.15 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 15.05-15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.43 – 17.35 น. เป็นราชาฤกษ์  

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

 

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.10 – 10.00 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.45 – 12.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.25 – 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.06 – 15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.45 – 17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น*คนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.12 – 10.02 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.47 – 12.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 13.27 – 14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.08 – 15.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.47 – 17.37 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 09.13 – 10.03 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 11.46 – 12.38 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.28 – 14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15.09 – 15.59 น.เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.48 – 17.38 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

เดือนมีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 

เวลา 15.56 – 16.46 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 17.36 – 18.26 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

เวลา 06.35 – 07.25 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 09.19 – 10.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.59 – 11.49 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 112.39 – 13.29 น.เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.36 – 16.27 น.เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

 

วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2565 

เวลา 09.06  -09.56 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.46 – 11.36 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 13.09 – 13.59 น.เป็นราชฤกษ์  เวลา 15.52 – 16.42 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 17.22 – 18.12 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้  เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

เวลา 09.39 – 10.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 11.19 – 12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

เดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

เวลา 07.50 – 08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.30 – 10.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 

เวลา 07.42 – 08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 09.22 – 10.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันพฤหัสฯกับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 

เวลา 07.20-08.30น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 10.15-11.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.59-13.54 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 

เวลา 11.43 – 12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 13.43 – 14.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม

เวลา 08.39 – 09.34 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.28-12.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ 

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.16 – 09.11 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.05-12.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.22 – 14.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี 

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม  2565 

เวลา 08.04 – 08.59 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.52 – 11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.10 – 14.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดพฤหัสฯกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

เดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 

เวลา 07.51 – 08.46 น. เป็นราชฤกษ์  เวลา 10.40 – 11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.58 – 13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 15.53 – 16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันศุกร์ที่10 มิถุนายน 2565 

เวลา 07.24 – 08.19 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.13 – 11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 12.30 – 13.25 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.47 – 15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 

เวลา 07.06 – 08.01 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.56 – 10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 11.46 – 12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.36 – 15.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เวลา 09.40 – 10.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 12.30-13.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.23 – 15.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

เวลา 06.43-07.38 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 09.32-10.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.17-13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 06.41-07.36 น. เป็นราชฤกษ์  เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.19-12.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

เดือนกรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.35 – 07.30 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 09.23 – 10.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.33 – 12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 13.03 – 13.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันพฤหัสฯกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.22-07.17 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 11.01-11.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 13.51-14.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 

เวลา 06.14-07.09 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 10.52-11.47 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.15-17.10 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.06 – 07.01 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 08.56 – 09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันพฤหัสฯกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565

เวลา 06.01-06.56 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 08.29-09.24 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.19-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์   เวลา 13.37-14.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น*คนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.25-09.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 10.15-11.10 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.05-14.00 น.เป็นเทวีฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 

เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  

เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 15.32-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น*คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565

เวลา 05.22-06.17 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 08.11-09.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 10.01-10.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 12.56-13.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15..24-16.19 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

เวลา 05.51-06.26 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 08.07-09.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันพฤหัสฯกับวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 

เวลา 07.15-08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.05-10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.22-15.17 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารกับวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2565 

เวลา 06.42  –  07.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.32  – 10.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.49 – 14.44 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

 

เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 05.32 – 06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.22 – 09.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.45 – 13.40 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.54 – 16.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565

เวลา 12.40-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.50-16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน  2565

เวลา 05.14 – 06.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.59 – 08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดพฤหัสฯกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 

เวลา 08.25 – 09.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 12.08 – 13.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.17 – 16.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 11.44-12.39 น.เป็นราชาฤกษ์  

เวลา 14.53-15.48 น.เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เวลา 06.20 – 07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 11.34 -12.29 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.43 – 15.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน  2565

เวลา 06.45 – 07.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 09.30 – 10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.19 – 12.14 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.26 – 15.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดพฤหัสฯกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

เวลา 10.23 – 11.28 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 13.32 – 14.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 15.22 – 16.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* งานที่เกี่ยวกับขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดินไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และห้ามคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 

เวลา 07.26 – 08.21 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 10.11 – 11.06 น.เป็นราชาฤกษ์  

เวลา 12.26 – 13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 15.16 – 16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสารห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

เวลา 09.24 – 10.18 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 12.32 – 13.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.17 – 15.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดพฤหัสฯกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

เวลา 09.16 – 10.11 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 12.27 – 13.22 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* การยกเสาเอก ปลูกบ้านเรือน ขึ้นบ้านใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เวลา 08.24-09.15 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.33-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

เวลา 13.23-14.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสารห้าม ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

เวลา 11.12 – 12.05 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เวลา 12.56 – 13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.09 – 16.04 น.เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* การยกเสาเอก ปลูกบ้านเรือน ขึ้นบ้านใหม่ ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์ในวันนี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

 

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

เวลา 05.59 – 06.54 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 07.49 – 08.44 น.เป็นราชาฤกษ์  

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี 

 

เดือนพฤศจิกายน

 วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

เวลา 07.09 – 08.04 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.20 – 11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.14 – 13.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.33 – 10.28น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.23 – 12.18น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.31 – 14.26น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 16.19 – 17.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.20-10.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 11.10-12.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.19-14.14 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 16.07-17.02 น.เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

เดือนธันวาคม

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

เวลา 08.19 – 09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 10.09 – 11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.19 – 13.14 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.06 – 16.01 น.เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดีห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

เวลา 05.19-06.14 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 08.19-09.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้ จะส่งผลร้ายมากกว่าดี  

 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

เวลา 08.02-08.57น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.52-10.47น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.12-12.07น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 14.00-14.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 

เวลา 07.14-08.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 09.04-09.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.12-12.07 น. เป็นราชาฤกษ์

*ยกเว้น* คนที่เกิดในวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี  

 

ความเชื่อเรื่องฤกษ์เป็นของคู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าจะทำอะไร การดูฤกษ์เพื่อให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตก็ถูกนำมาใช้ในทุก ๆ ช่วงเวลาสำคัญ ๆ ของชีวิต การสร้างบ้านใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากของชีวิต ดังนั้นเลือกฤกษ์ให้ดีก่อนเริ่มสร้างบ้าน นำฤกษ์ที่ทาง VG รวบรวมมาไว้ให้คุณเจ้าของบ้านเลือกสรรได้ตามใจ มีให้ครบทั้ง 12 เดือน ตลอดปี 2565

 

อ้างอิงข้อมูล : 

ฤกษ์สร้างบ้านดีๆ ปี65 – ๑๖๘ บิลเดอร์ (168builder.com)

ฤกษ์ดีปี2565 ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี2565 ฤกษ์ย้ายบ้านใหม่ปี2565 ฤกษ์เปิดกิจการใหม่ ปี2565 (baannut99.com)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2565 การปลูกสร้างจำเป็นจะต้องเลือกวัน เวลา (phukets.online)

ฤกษ์สร้างบ้าน ฤกษ์ลงเสาเอก รายปี รายเดือน รายวัน | ทีทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น (ttmconstruction.com)

ฤกษ์ปลูกเรือน ขึ้นบ้านใหม่ วันจันทร์ ท่านว่าปลูกได้ จะมีลาภ (phuketpoolvilla.net)

https://th.theasianparent.com/house-blessing-ceremony


บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

เปิดเหตุผลที่คนรักต้นไม้ควรติดตั้งรางน้ำฝนไว้กับตัวบ้าน

เชื่อว่ามีหลายครอบครัวชื่นชอบที่จะปลูกต้นไม้เอาไว้เพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้าน มีความสวยงาม รวมถึงยังได้ทำกิจกรรมยามว่างเพลิน ๆ อีกด้วย แต่ปัญหาที่มักมองข้ามไปสำหรับคนรักต้นไม้เมื่อปลูกบริเวณบ้านคือ พอถึงช่วงฝนตกหนักประกอบกับบ้านไม่ได้มี “รางน้ำฝน” ที่คอยรับปริมาณน้ำจากหลังคา ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากตามมาแบบไม่จบสิ้น นี่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด หากต้องการให้พื้นที่สีเขียวของคุณยังคงอยู่ในสภาพดี แถมตัวบ้านเองไม่เกิดความเสียหาย
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

10 ต้นไม้มงคล ปลูกในบ้านเสริมดวงเรียกทรัพย์

10 ต้นไม้มงคล ปลูกไว้ในบ้านเสริมดวงเรียกทรัพย์ได้จริง คนไทยกับความเชื่อเป็นสิ่งคู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ วันนี้ VG จะพามาทำความรู้จักกับต้นไม้มงคล เป็นที่นิยมของคนไทย ปลูกไว้ติดบ้าน ช่วยเสริมดวงการงาน การเงิน มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต ต้นไม้มงคลเหล่านี้นอกจากจะส่งเสริมเรื่องฮวงจุ้ยในชีวิตแล้ว ปลูกไว้ติดบ้านยังเพิ่มความสวยงาม มอบความสดชื่นให้กับผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

7 ต้นไม้ฟอกอากาศ ปลูกในบ้าน  ดูแลง่าย ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ดูแลง่าย ปลูกไว้ได้ทั้งความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านได้ด้วย นอกจากนี้ หลายคนยังนิยมปลูก ต้นไม้ฟอกอากาศ ความหมายดี ปลูกแล้วเชื่อว่าเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต เรียกทรัพย์สิน เงินทอง เข้ามาในบ้าน ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านมีชีวิตที่ดี เจริญรุ่งเรือง
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

ก่อนเลือกซื้อหลังคาไวนิล มีจุดไหนต้องสังเกตเพื่อความมั่นใจบ้าง?

เหตุผลสำคัญที่หลายคนตัดสินใจใช้งาน “หลังคาไวนิล” เพราะเรื่องความแข็งแรง ทนทาน อยู่ได้ยาวนานแบบไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมกันบ่อย ๆ แถมยังมีคุณสมบัติเด่นในด้านการป้องกันรังสียูวี และลดเสียงดังจากภายนอกด้วย อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อหลังคาประเภทนี้หากไม่รู้วิธีเลือกอย่างถูกต้องก็อาจได้สิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือของคุณภาพไม่ดี กลายเป็นเสียเงินซ้ำซ้อนไปอีก ลองมาดูว่าถ้าต้องซื้อหลังคา uPVC มีสิ่งใดควรพิจารณาบ้าง
Inbox
Call
Line