fbpx
รางน้ำไวนิล

10 แบบบ้าน 10 สไตล์ แบบบ้านฟรี!! (บ้าน 2 ชั้น จากสำนักการโยธา กทม.)

แบบบ้านฟรี คือ แบบบ้านทั่วไปที่คนส่วนใหญ่มักจะดูผ่านอินเทอร์เน็ต เว็บดัง ๆ อย่าง Pinterest   ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นแค่แบบแปลน รูปด้านหน้า ด้านข้าง แต่ไม่ได้มีการแสดงโครงสร้าง รายการคำนวณ และรายละเอียดที่สำคัญ ซึ่งรูปประเภทนี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้เลย ต้องมีการให้สถาปนิกและวิศวกรเซ็นรับรองก่อน แล้วยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ สรุปง่าย ๆ คือ แบบบ้านฟรีที่สวย ๆ ตามอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีแบบบ้านฟรีที่สามารถนำไปสร้างบ้านได้เลย คือ แบบบ้านที่ทางหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทั่วไปทำแจกฟรีให้ประชาชนใช้ ได้แก่

1. แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. แบบบ้านฟรีจากสำนักการโยธา กทม.

3. แบบบ้านฟรีจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

4. แบบบ้านฟรีจาก ธอส.

5. แบบบ้านฟรีจาก Facebook Group : คนแบบบ้าน

6. แบบบ้านฟรี SCG

 

สำหรับวันนี้ VG ขอแนะนำ 10 แบบบ้านฟรี ซึ่งเป็นแบบบ้านฟรี 2 ชั้น จากสำนักการโยธา กทม. ที่มีความสวยงาม และมีหลากหลายสไตลืแตกต่างกันออกไป

 

แบบบ้าน 2 ชั้น ฟรีจากสำนักการโยธา กทม. 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 1 : ตรียัมปวาย 

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 152 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 7.10 ม. ลึก 17.50 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,292,000 บาท

 

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 2  : ตะแบกใหญ่

บ้าน 2 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 72 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 9.00 ม. ลึก 12.00 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 612,000 บาท

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 3  :  ทิพเกสร

บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2  ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 112.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.50 ม. ลึก 18.00 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 956,000 บาท

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 4  : เทพธาโร

บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 118 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 13.50 ม. ลึก 12.20 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,003,250 บาท

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 5  : เทียนทอง

บ้าน 2 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 8.50 ม. ลึก 15.10 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,020,000 บาท

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 6  :  นิมมานรดี

บ้าน 2 ชั้น 2  ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 125.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 6.80 ม. ลึก 17.40 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,066,750 บาท

 

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 7  : พลับพลา

บ้าน 2 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 151 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 18.65 ม. ลึก 11.20 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,283,500 บาท

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 8 บุษบาอธิษฐาน

บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 135  ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.50 ม. ลึก 16.00 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,147,500 บาท

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 9 บุหงา

บ้าน 2 ชั้น 2  ห้องนอน 3 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 138 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 13.50 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,173,000 บาท

 

 

แบบบ้านฟรี แบบที่ 10 บุหรง

บ้าน 2 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 140 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.50 ม. ลึก 21.50 ม.  ราคาก่อสร้างประมาณ  : 1,190,000 บาท

 

สามารถถ่ายสำเนาตัวแบบบ้าน ได้ที่ กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ชั้น 7 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอแบบ (แต่เสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร) ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)

 

 

รูปภาพ : office.bangkok.go.th/dpw/images/house120/house2flrs31_89.pdf

ขอบคุณข้อมูล : สำนักการโยธา กทม.


บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

 ต่อเติมบ้าน 5 กรณี ไม่ต้องขออนุญาต ถูกต้องตามหลักกฎหมายแน่นอน

การต่อเติมบ้าน ต่อเติมหลังคาโรงรถ เป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะทำหลังจากซื้อบ้านหรือสร้างบ้านเสร็จ โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานคร เพราะหลายคนต้องการมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น แต่การต่อเติมบ้านส่วนใหญ่กลับพบว่ามีการละเมิดต่อกฎหมาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ หลายคนไม่รู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน VG ขอพูดถึงการต่อเติมบ้าน การต่อเติมบ้าน 5 กรณี ที่ไม่ต้องขออนุญาต เพราะถูกต้องตามหลักกฎหมาย ทำได้ชัวร์! เพื่อเป็นความรู้ให้กับคุณเจ้าของบ้านที่กำลังคิดจะต่อเติมบ้าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

เปิดข้อดีที่หลายคนคาดไม่ถึงเมื่อเลือกใช้หลังคาไวนิล

ในการสร้างบ้านสักหลัง เรื่องของ “หลังคา” เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาด เพราะไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ในการปกป้องอันตราย และช่วยให้บ้านมีรูปลักษณ์สวยงามเท่านั้น แต่ยังสร้างความสุข ความสบายใจให้กับทุกคนที่อยู่อาศัยด้วย การเลือกวัสดุประเภทหลังคาไวนิลจึงเป็นอีกคำตอบของหลายคน แต่ทั้งนี้อาจกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมต้องเลือกใช้วัสดุประเภทนี้ด้วย มาเปิดข้อดีในแบบที่คุณคาดไม่ถึงกันเลยดีกว่า
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

วิธีกำจัดแมลงสาบในบ้าน คนกลัวแมลงสาบต้องทำ ช่วยได้จริง!

แมลงสาบ เป็นแมลงตัวเล็กที่หลายคนขยะแขยง เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์อยู่มานานกว่า 250 ล้านปี แถมยังมีมากกว่า 4,000 ชนิด นอกจากแมลงสาบจะสร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็นสัตว์ที่นำความสกปรกและเชื้อโรคอีกด้วย แมลงสาบเป็นพาหะนำโรคที่อันตรายมาก ๆ แค่สัมผัสคุณก็อาจป่วยได้ หลายคนกลัว แค่เห็นก็ยี้ ไม่กล้ามอง ไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ไม่ว่าจะพยายามหลีกหนีจากมันเท่าไหร่ กลับต้องได้พบได้เจอในบ้าน คอนโด ที่พักอาศัย วันนี้ VG ขอเอาใจสายยี้แมลงสาบ แค่เห็นก็จะเป็นลม ด้วยวิธีกำจัดแมลงสาบ ทำแล้วช่วยได้จริง แน่นอน!
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

ฝ้าเพดานมีกี่แบบ เลือกแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ

ฝ้าเพดานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่มีความสำคัญต่อบ้านและอาคาร โดยหน้าที่หลัก ๆ ของฝ้าเพดาน คือ ปิดบังท่องานระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รกรุงรังไม่สวยงามน่าดู ซ่อนงานระบบต่าง ๆ ใต้พื้นชั้นบนเหนือฝ้าเพดานให้สวยงาม เรียบร้อย แถมยังช่วยป้องกันแมลง  ฝุ่น ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอีกด้วย วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักฝ้าเพดานว่ามีทั้งหมดกี่แบบ แล้วแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ
Inbox
Call
Line