fbpx

รวมเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับรางน้ำฝน ป้องกันปัญหากับเพื่อนบ้าน!

การติดตั้ง “รางน้ำฝน” ถือเป็นตัวช่วยที่ดี ในการรองรับน้ำฝนที่ไหลจากหลังคาลงไปยังท่อระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงมาเลอะผนังบ้านและบริเวณรอบบ้าน สร้างความเสียหายให้กับหน้าดินและเกิดแอ่งน้ำขังขึ้น รวมไปถึงช่วยให้น้ำไหลลงในจุดที่เหมาะสม  ปัญหาที่มากับฝนอาจจะไม่ได้มีเพียงปัญหาภายในบ้านเท่านั้น โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่มีการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นหรือบ้านในโครงการต่างๆ ที่มีรั้วบ้านใกล้กัน เจ้าของบ้านมักต่อเติมพื้นที่ใช้สอยด้านข้างหรือด้านหลังของบ้าน จนมีระยะร่นเกินที่กฎหมายกำหนดไว้ อาจทำให้มีปัญหาเพื่อนบ้านตามมาทีหลังได้ เพราะฉะนั้นก่อนจะติดตั้งรางน้ำฝนเราจำเป็นต้องรู้สิ่งที่ควรทำก่อนจะติดตั้งด้วย สิ่งที่ควรรู้ก่อนจะทำการติดตั้งรางน้ำฝน ความรู้พื้นฐานในการติดตั้ง การติดตั้งรางน้ำฝน คือ การติดตั้งอุปกรณ์รองรับน้ำฝนที่ไหลลงจากหลังคาออกจากตัวบ้าน โดยปล่อยให้น้ำไหลลงสู่รางน้ำฝนซึ่งติดกับเชิงชายบ้าน โดยน้ำจะไหลไปสู่ท่อระบายน้ำ เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย การวางระบบของรางน้ำฝนคือการเชื่อมต่อรางน้ำฝนทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกัน โดยวางรางน้ำฝนในจุดที่ต้องการแล้วต่อให้ไหลมารวมกันที่ท่อระบายน้ำ ข้อบังคับและใบอนุญาต  โดยทั่วไป ชุมชนส่วนใหญ่อาจไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตเพื่อติดตั้งรางน้ำฝน แต่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง ควรตรวจสอบกับสำนักงานหรือนิติที่ดูแลพื้นที่นั้นๆ ให้เรียบร้อย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตั้งรางน้ำฝนเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง ควรรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งรางน้ำฝนไว้บ้าง โดยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ข้อ 2 ระบุไว้ว่า “อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงต้องมีการระบายน้ำฝนออกจากอาคารที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น หรือเกิดน้ำไหลนองไปยังที่ดินอื่นที่มีเขตติดต่อกับเขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารนั้น” และกฎหมายควบคุมอาคาร ข้อ 50 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ที่เขียนเอาไว้ว่า “กำหนดให้ แนวผนังอาคารต้องร่นจากเขตที่ดินข้างเคียงไม่น้อยกว่า 0.50 … Continued

Inbox
Call
Line