fbpx
รางน้ำไวนิล

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ

บ้านหนึ่งหลัง กว่าจะเริ่มปลูกสร้างตั้งแต่ต้นจนสำเร็จสามารถเข้าไปพักอาศัยได้ ต้องใช้เวลานานเป็นปี ๆ แถมมีขั้นตอนเยอะแยะมากมาย ทำเอาหลายคนกุมขมับ พยายามทำความเข้าใจแต่ก็ยากแสนยากที่จะเข้าใจได้ วันนี้ VG เลยมาสรุปขั้นตอนการสร้างบ้าน ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จแบบง่าย ๆ 10 ขั้นตอนที่คุณเจ้าของบ้าน อ่านแล้วเข้าใจได้ แม้จะไม่ใช่ช่างก็ตาม เพราะเรื่องบ้านเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ การรู้ขั้นตอนการสร้างบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เจ้าของบ้านต้องรู้

 

1.ขั้นตอนเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการขอปลูกสร้าง

การก่อสร้างบ้านหรืออาคารต้องได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างจากสำนักงานเขตท้องถิ่นก่อน จึงจะเริ่มขั้นตอนก่อสร้างได้ ซึ่งหลาย ๆ คนยังไม่รู้ ทำให้อาจประสบปัญหาตามมาทีหลัง ทั้งต้องเสียค่าปรับ ติดคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ หนักสุดถึงขั้นต้องทุบบ้านหรืออาคารทิ้งได้เลยทีเดียว 

เอกสารที่ต้องยื่นมีอะไรบ้าง

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด

– แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด

– สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

    หมายเหตุ: จำนวนชุดของเอกสาร จะต้องสอบถามข้อมูลอัปเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

หลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง

– หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)

– หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)

– หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)

– สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง

– สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง

– หนังสือรับรองของสถาปนิกและใบควบคุมงานของสถาปนิก

– หนังสือรับรองของวิศวกรและใบควบคุมงานของวิศวกร

– รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)

ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป

  1. อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน
  2. อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน)

   ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

อ่านเรื่องใบอนุญาตก่อสร้าง เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (ฝังลิงก์blogก่อนหน้า)

 

2.ขั้นตอนเตรียมพื้นที่ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปลูกสร้างบ้าน

  ขั้นตอนต่อมาก่อนที่จะเริ่มสร้างบ้าน คือ การเตรียมพื้นที่ ตั้งแต่การปรับหน้าดินให้เสมอกัน ตรวจสอบความแข็งของดิน เคลียร์พื้นที่หน้างาน ขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุที่จะใช้ในการสร้างบ้าน เตรียมสถานที่ ที่พักคนงาน เพราะการสร้างบ้านใช้ระยะเวลานาน หากคนงานไม่มีที่พักใกล้กับพื้นที่ก่อสร้าง จำเป็นต้องสร้างที่พักคนงาน และมีการขอน้ำขอไฟชั่วคราวเพื่อใช้งาน ซึ่งก็ต้องดำเนินการยื่นเอกสารขอน้ำ ขอไฟ ชั่วคราวให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้คุยกับผู้รับเหมาเรื่องผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตำแหน่งการลงเสาเข็ม โดยต้องอ้างอิงจากแบบแปลน โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเจอปัญหา เช่น แนวต้นไม้ใหญ่

 

3.ขั้นตอนขุดเจาะเสาเข็ม

การขุดเจาะเสาเข็ม เริ่มต้นจากการเลือกประเภทเสาเข็ม โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะ หากเลือกประเภทเสาเข็มแล้ว ให้ตรวจสอบคุณภาพของเสาเข็มว่าสามารถรับน้ำหนักได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ส่วนการดำเนินการขุดเจาะเสาเข็มต้องเป็นไปตามผังตำแหน่งที่วางไว้ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีผู้ควบคุม ตรวจสอบความแข็งแรงให้ตรงกับหลักวิศวกร เพื่อให้ได้มาตรฐาน สร้างความปลอดภัยให้ผู้อยู่อาศัย

 

รางน้ำฝน

 

4.ขั้นตอนวางโครงสร้างและฐานราก

การวางรากฐานเริ่มต้นตั้งแต่การขุดหลุมให้เป็นไปตามขนาดที่กำหนด ตัดหัวเสาเข็มเพื่อเตรียมฐานราก ซึ่งโครงสร้างฐานรากประกอบด้วย ฐานรากและเสาตอม่อ ขึ้นโครงสร้างฐานชั้นที่ 1 คานคอดิน เสา คาน พื้นชั้นล่าง หลังจากนั้นให้เตรียมขุดดิน เพื่อทำระบบสุขาภิบาลรอบบ้าน เช่น ท่อน้ำทิ้ง ท่อประปา

 

5.ขั้นตอนวางโครงสร้างชั้นบน

ดำเนินการขึ้นโครงสร้างชั้น 2 เริ่มจากโครงสร้างเสา คาน อเส โครงสร้างหลังคาทั้งหมด แล้วทำการขึ้นโครงสร้างงานสุขาภิบาล ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำใต้ดิน

 

6.ขั้นตอนมุงหลังคา สร้างบันได และหล่อชิ้นส่วนต่าง ๆ

ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่ทำให้บ้านเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจน โดยการทำโครงสร้างบันได ให้คำนึงถึงความต้องการ ความสูง ความชันของบันได จำนวนขั้นกี่ขั้น นอกจากจะถามความต้องการของเจ้าของบ้านแล้ว มาตรฐานที่สร้างก็ต้องทำให้มีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งานด้วย ส่วนชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องหล่อขึ้นอย่าง บัว กันสาด ขอบปูน ตลอดจนการมุงหลังคาก็ต้องทำด้วยมาตรฐานความปลอดภัย เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ จะสามารถช่วยให้เกิดความแข็งแรงกับตัวบ้าน 

 

รางน้ำฝน

 

7.ขั้นตอน ผนัง และเตรียมระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างถูกมาตรฐาน  เช่น อิฐและคอนกรีตต้องทำให้ชื้นก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้อิฐดูดน้ำจากปูนก่อเร็วเกินไป การก่อผนัง หล่อเสาเอ็น คานเสาเอ็น ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าจะเลือกใช้ผนังแบบใด แต่ต้องก่อให้ได้แนวดิ่งและแนวฉากที่ถูกต้อง 

  • การก่อชนผนัง เสา ผนัง หรือแผงคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องเสียบเหล็กยื่นออกมาไม่น้อยกว่า 25 ซม. และฝังอยู่ในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ซม.
  • หากผนังมีความยาว หรือสูงกว่า 3 ม. ต้องมีเสาเอ็น หรือทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก

หลังจากนั้นจะเป็นการเดินท่อระบบไฟฟ้า – ประปา หากต้องการซ่อนในส่วนของสายไฟหรือท่อ ให้ดำเนินการวางท่อของระบบทั้ง ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และระบบสื่อสารต่าง ๆ ในขั้นตอนของงานผนังไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากภายหลัง (สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน,2563)

 

8. ขั้นตอนฉาบผนังและติดตั้งเพดาน

ฉาบผนังให้เรียบเนียนสวย สม่ำเสมอ  โดยผู้รับเหมาหรือช่างแต่ละคนก็จะมีเทคนิคเฉพาะตัวในการฉาบผนังให้เรียบสวยต่างกันไป ผนังเบาต้องฉาบเก็บรอยระหว่างแผ่นผนังให้เรียบเนียนเช่นกัน หลังจากนั้นให้กำหนดความสูงของฝ้า เพดาน ทั้งในส่วนของภายนอกภายใน และใต้ชายคา จากนั้นจึงดำเนินการฉาบปูนตามมาตรฐาน โดยติดตั้งโครงฝ้าและปิดด้วยวัสดุฝ้าเพดาน รวมถึงติดตั้งระบบไฟฟ้า โคมไฟ และช่องเซอร์วิสไปพร้อมกัน

 

9.ขั้นตอนติดตั้งประตู หน้าต่าง ตกแต่งพื้น ผนัง ทาสี

สำหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท้าย ๆ แล้ว นั่นก็คือการติดตั้งประตู หน้าต่าง ตกแต่งพื้น ผนัง ทาสี ระบบแสงสว่างภายในบ้าน ซึ่งวัสดุในการติดตั้ง ตกแต่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน สามารถเลือกได้ตามงบประมาณ ความต้องการ และสไตล์ที่ทุกคนต้องการได้เลย หากติดตั้งเสร็จแล้วไม่ค่อยชอบใจนัก ก็สามารถเปลี่ยนได้ ขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลัก

 

รางน้ำฝน

 

10.ขั้นตอนเช็กความเรียบร้อย ทำความสะอาด เตรียมเข้าอยู่

ขั้นตอนสุดท้ายคือการเช็กความเรียบร้อย ก่อนที่จะมีการส่งมอบบ้านให้กับเจ้าของบ้าน โดยการเช็กความเรียบร้อยนี้สามารถทำด้วยตนเองได้ แต่หากต้องการความละเอียด ตรวจเช็กแบบถี่ถ้วน ดูมาตรฐานการติดตั้ง การก่อสร้างบ้านได้แบบถี่ถ้วน สามารถติดต่อบริษัทที่รับตรวจเช็กบ้านก่อนส่งมอบได้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายบริษัทให้เลือกเยอะแยะมากมาย ราคาก็ไม่ได้แพงมากนัก แต่หากมั่นใจในการตรวจเช็กของตนเองก็สามารถทำได้เช่นกัน เมื่อตรวจเช็กเสร็จแล้วก็ถึงคราวต้องทำความสะอาดบ้าน เตรียมเข้าอยู่ได้เลยครับ

 

กว่าจะสร้างบ้าน 1 หลังได้ ต้องใช้เวลาเก็บเงินนานพอสมควร เมื่อเริ่มก่อสร้างก็ใช้เวลาเป็นปี ๆ กว่าจะสร้างเสร็จ สร้างบ้านทั้งทีคุณเจ้าของบ้านจึงควรเข้าใจหลักการขั้นตอนการสร้างบ้านอยู่บ้าง จะได้รู้ถึงความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นระยะ ๆ หวังว่าวันนี้ VG จะทำให้คุณเจ้าของบ้านเข้าใจขั้นตอนการสร้างบ้านมากขึ้นไม่มากก็น้อย ขอให้มีความสุขกับบ้านหลังใหม่ที่กำลังเริ่มก่อสร้างกันนะครับ

 

 

ขอบคุณข้อมูล :

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

STEEL EXPERT BY LEKKLA                       

MANGO GROW YOUR SUCCESS

7 ขั้นตอนสำคัญ สร้างบ้านให้สำเร็จ – สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder Association (hba-th.org)

สร้างบ้านเอง วิธีการสร้างบ้านโดยละเอียด เข้าใจง่ายใครๆก็ทำได้ – steelexpert (lekkla.com)

10 ขั้นตอนพื้นฐานสร้างบ้านให้สำเร็จ (mangoconsultant.com)


บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

ย้ำกันให้ชัด ตอบให้ชัวร์ ทำไมควรเลือกใช้รางน้ำฝนไวนิลจาก VG

การเลือกใช้งานรางน้ำฝนไวนิล ไม่ใช่แค่ยี่ห้อไหน แบบใดก็ได้ แต่เมื่อต้องลงทุนทั้งทีควรเลือกสิ่งดีที่สุดให้กับบ้านของตนเองเพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีความสุข ไม่ต้องซ่อมแซมให้สิ้นเปลืองเงินบ่อยครั้ง อีกทั้งวัสดุประเภทนี้ยังใช้งานได้กับบ้านทุกสไตล์ ดังนั้นใครที่วางแผนจะติดตั้งรางน้ำอยู่จึงอยากแนะนำให้ลองติดตั้งรางน้ำฝนไวนิล VG ตัวเลือกดี ๆ ให้ความคุ้มค่ายิ่งกว่าเคย
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

คุณสมบัติของหลังคาที่ดีต่อการอยู่อาศัย

หลังคา เป็นโครงสร้างหลักและส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้บ้านมีเอกลักษณ์ ช่วยปกป้องบ้านจากลม ฝน แสงแดด และยังบ่งบอกความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน ปัจจุบันวัสดุหลังคามีให้เลือกหลากหลายแบบตามความชื่นชอบและคุณสมบัติที่ต้องการของเจ้าของบ้าน นอกจากนี้วัสดุหลังคาบ้านแต่ละแบบ ยังมีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติต่าง ๆ และสิ่งสำคัญของการตัดสินใจเลือกวัสดุมุงหลังคาที่ควรคำนึง คือ คุณสมบัติ ความสวยงาม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของหลังคาที่เอื้อต่อการใช้งานสูงสุด
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

กันก่อนแก้! ติดตั้งรางน้ำฝนอย่างไร ไม่ให้มีปัญหากับเพื่อนบ้าน

อยากจะติดตั้งรางน้ำฝน แต่ก็เคยได้ยินว่าหลายคนมีปัญหากับเพื่อนบ้าน ควรติดตั้งรางน้ำฝนอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น มาหาคำตอบกันในบทความนี้กับ VG
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

15 วิธีปรับฮวงจุ้ยในบ้านง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

สวัสดีค่ะคุณเจ้าของบ้านทุกท่านที่กำลังหาวิธีปรับฮวงจุ้ยในบ้านง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะ เชื่อว่ามีปัญหาที่หลาย ๆ คน มักจะประสบพบเจอกันอยู่เสมอ เวลามีคนมาทักว่า บ้านของคุณผิดฮวงจุ้ย ก็จะทำให้เกิดความกังวลใจ กลัวจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นภายในบ้าน บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขฮวงจุ้ยที่ผิดอย่างไรดี? วันนี้ VG มีเกร็ดความรู้ เรื่อง 15 วิธีปรับฮวงจุ้ยในบ้านง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีคนขอเข้ามาเยอะกันมากหลังจากได้อ่าน 10 วิธีปรับฮวงจุ้ยในบ้านง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง ไปก่อนหน้า 
Inbox
Call
Line