fbpx
รางน้ำไวนิล

ต่อเติมหลังคาโรงรถ ต้องทำยังไงบ้าง!

การต่อเติมหลังคาโรงรถเป็นสิ่งสำคัญมาก   เพราะรถสุดรักสุดหวงของเราจะได้รับการปกป้องจากแสงแดด สายฝน มลภาวะต่าง ๆ  โดยจุดประสงค์หลักของการต่อเติมหลังคาก็เพื่อช่วยบำรุงรักษาอายุการใช้งานรถ ทั้งนี้ในการก่อสร้างควรคำนึงถึงวัสดุของหลังคาที่นำมาต่อเติม นอกจากนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี หากต้องการต่อเติมหลังคาโรงรถ ต้องเริ่มต้นจากจุดไหน วันนี้ VG จะมาแนะนำวิธีต่อเติมหลังคาโรงรถตั้งแต่ต้นจนจบ 

 

 1. ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. เตรียมพื้นที่ให้พร้อม  คำนวณพื้นที่โรงจอดรถ
 3. โครงสร้างการต่อเติมหลังคา 3 รูปแบบ
 4. เลือกวัสดุหลังคาที่จะใช้ในการต่อเติมหลังคาโรงรถ
 5. ติดต่อผู้รับเหมาหรือช่างเพื่อดำเนินการต่อเติมหลังคาโรงรถ

 

1. ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักกฎหมายอ้างกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 เรื่องการดัดแปลงอาคาร การต่อเติมถูกรวมอยู่ในกฎหมายนี้ด้วย

 1. การต่อเติมอาคาร : เกิน 5 ตร.ม. โดยมีเสา + คาน เพิ่มเติม จะถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 11)
 2. การระบายน้ำ :  ต้องติดรางน้ำและท่อระบายน้ำนำน้ำฝนลงสู่บ่อพักในดินตนเองก่อนระบายลงสู่ที่สาธารณะ (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
 3. การเว้นระยะ : ผนังหรือเสาต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
 4.   วัสดุ : มีการใช้วัสดุที่ต่างชนิด/ต่างขนาดกันจากโครงสร้างอาคารเดิมและกรณีที่ใช้วัสดุชนิดเดิม โครงสร้างใหม่นั้นจะต้องไม่เพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างเดิมมากเกิน 10% (กฎกระทรวง ฉบับที่ 11)

 

2. เตรียมพื้นที่ให้พร้อม คำนวณพื้นที่โรงจอดรถ

เตรียมพื้นที่ให้พร้อมโดยก่อนต่อเติมพื้นโรงจอดรถจะต้องสำรวจตรวจสอบพื้นโครงสร้างว่าสามารถรองรับน้ำหนักการก่อสร้างต่อเติมและน้ำหนักรถที่จอดในโรงรถหน้าบ้านได้หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้พื้นดินทรุด  โดยควรบดอัดพื้นที่ดินให้แน่น สม่ำเสมอทั่วกัน โครงสร้างต้องมีฐานรับแข็งแรงโดยปกติบ้านที่ไม่มีปัญหาดินอ่อนหรือทรุดมาก มักเลือกเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกระจายน้ำหนักลงบนดิน โดยไม่ต้องใช้ฐานรากและเสาเข็ม แต่ถ้าต้องการความมั่นใจในการรับน้ำหนักมากขึ้น ให้ทำพื้นแบบ Slab on Ground ที่มีโครงสร้างใต้ดินหรือเสาเข็มแบบปูพรม หรือฐานเข็มกลุ่มรองรับด้านล่างในลักษณะเดียวกับโครงสร้างบ้าน เพราะเสาเข็มจะทำหน้าที่ช่วยถ่ายโอนน้ำหนักลงไปในชั้นดินที่มีความแข็ง เสาเข็มที่มีประสิทธิภาพจึงควรมีความยาวลึกถึงชั้นดินแข็ง เพื่อรองรับน้ำหนักของตัวบ้านและชะลอการทรุดตัวในระยะยาว  

กฎหมายระบุไว้ว่าขนาดโรงจอดรถยนต์ ต้องมีขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 2.4 x 5 เมตร

ขนาดสำหรับจอดรถยนต์ 1 คัน แต่หากรถที่บ้านของเราเป็นรถรุ่นใหญ่เช่น รถกระบะ, รถ SUV อาจทำให้การใช้งานไม่สะดวก เพราะอาจคับแคบเกินไป

       ขนาดโรงจอดรถที่ดี ต้องรองรับการใช้งานรถยนต์ได้ครอบคลุมทุกรุ่นและใช้งานได้สบาย

ๆ จึงควรมีขนาด ประมาณ 2.5 x 5.5 เมตร สำหรับจอดรถ 1 คัน สำหรับบ้านที่มีรถ 2 คัน พื้นที่ 5.5 x 5.5 เมตร เป็นอย่างน้อย หรืออาจจะเพิ่มพื้นที่มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมของขนาดที่ดินและงบประมาณ และต้องคำนึงถึงจำนวนคันรถของเราด้วย ส่วนระดับเพดานขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 เมตร แต่หากให้ใช้งานแบบสบาย ๆ แนะนำให้มีพื้นที่ประมาณ 3 x 6 เมตร สำหรับ 1 คัน และ 5.5 x 6 เมตร สำหรับ 2 คัน หรือมากกว่านี้ตามความเหมาะสมของขนาดที่ดิน

 

3. โครงสร้างการต่อเติมหลังคา 3 รูปแบบ 

        การต่อเติมโรงรถมีโครงสร้าง 3 รูปแบบด้วยกัน

แบบที่ 1 : การต่อเติมโดยไม่ต้องตั้งเสา

     เป็นการต่อเติมโรงรถหน้าบ้านโดยไม่ตั้งเสา โดยจะใช้วิธีการค้ำยันหรือลวดสลิงยึดติดกับผนังบ้าน แต่มีข้อจำกัดเรื่องระยะยื่นที่สามารถยื่นได้น้อยประมาณ1-2 เมตรหรือหากระยะมากกว่านี้ควรปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญการต่อเติมลักษณะนี้จะเหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กและเลือกวัสดุหลังคาที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดภาระการรับน้ำหนัก

 

 

แบบที่ 2 : ฝากโครงสร้างพื้นที่จอดรถไว้กับโครงสร้างบ้าน

     วิธีนี้เหมาะกับบ้านที่ถูกออกแบบโครงสร้างมาเผื่อการรับน้ำหนักส่วนต่อเติมในอนาคต  โดยการตั้งเสาด้านหน้าเพิ่มเติมและนำคานหรือโครงหลังคาส่วนหนึ่งไปฝากไว้กับโครงสร้างเดิม วิธีนี้เหมาะกับบ้านที่มีที่ดินน้อยและต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและหลังคาโรงจอดรถที่มีระยะไม่เกิน 3 เมตร แต่มีข้อควรระวังคือการทรุดตัวของโครงสร้างที่อยู่บนเข็มและคานที่ต่างชนิดกันซึ่งพื้นที่จอดรถที่ต่อเติมใหม่ หรือใช้เสาเข็มที่สั้นกว่านั้นมีโอกาสที่จะทรุดตัวได้ง่ายกว่าตัวบ้านที่ใช้เสาเข็มยาวและนอกจากนี้โครงสร้างใหม่ที่ทรุดตัวเร็วกว่า ก็อาจส่งผลกระทบกับโครงสร้างบ้านหลักด้วยการฉุดรั้งถ่วงน้ำหนัก อัตราการทรุดตัวในอนาคตค่อนข้างสูงซึ่งแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้าง

แบบที่ 3 : การต่อเติมโรงรถหน้าบ้านโดยมีโครงสร้างแยกจากตัวบ้าน

     วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด หากมีพื้นที่ต่อเติมมากพอและไม่ติดเรื่องงบประมาณต่อเติม เนื่องจากพื้นที่จอดรถใหม่จะไม่กระทบกับโครงสร้างเดิมของตัวบ้านแต่ก็ทำได้ยากมากที่สุดเช่นกัน เพราะต้องใช้ขนาดพื้นที่ค่อนข้างมากตัวบ้านจึงจำเป็นต้องมีที่ดินขนาดใหญ่

 

4. เลือกวัสดุหลังคาที่จะใช้ในการต่อเติมหลังคาโรงรถ

 • หลังคาเมทัลชีท

หลังคาเมทัลชีท คือหลังคาที่ทำมาจากเหล็กที่ผ่านการรีดจนบาง  ก่อนจะขึ้นรูปเป็นลอนยาว มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายสามารถดัดองศาได้มากตามต้องการ อีกทั้งยังมีหลากหลายสีสันให้เลือก และมีราคาที่ไม่แพงมาก

ข้อเสียคือ สามารถกันแดดกันฝนได้ทั่วไป ความทนทานน้อย ด้วยความที่เป็นเหล็กจึงกักเก็บและแผ่รังสีความร้อนซึ่งค่อนข้างเยอะกว่าวัสดุชนิดอื่น ทำให้บ้านร้อน (ปัจจุบันจึงมักติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมด้วย) อีกทั้งยังมักจะเกิดเสียงดังเวลามีฝนตก และความบางของเหล็กเมื่อผ่านระยะเวลานานๆจะเกิดการชำรุดและผิดรูปได้ง่ายครับ

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5-10 ปี

 

 

 •  หลังคาไวนิล

ทำมาจาก UPVC มีความยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทก ได้เป็นอย่างดีมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สามารถดัดโค้งงอได้ กันรังสีUV กันความร้อนได้ดีมาก ใต้ชายคาไม่ร้อน ไม่สะสมความร้อน ไม่ต้องบุฉนวนเพิ่ม ไม่ลามไฟ ไม่มีปัญหารั่วซึม ระหว่างรอยต่อเป็นคลิปล็อก ดูดซับเสียงได้ดี เวลาฝนตกเสียงไม่ดัง ไม่เกิดสนิมตลอดการใช้งาน

   ข้อเสียคือ ราคาที่ค่อนข้างสูง และเกิดริ้วรอยได้ง่าย เมื่อใช้งานไปในระยะเวลานานๆ สีของตัววัสดุจะเปลี่ยนไป ไม่สดใสเหมือนเดิม

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ10-20 ปี

 

 •  หลังคาโพลีคาร์บอเนต

ทำมาจากเม็ดพลาสติก ลักษณะเป็นลอนฟูก มีคุณสมบัติโปร่งแสง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย มีความยืดหยุ่นสูง แผ่นดัดโค้งได้ตามต้องการ จึงมักนิยมใช้กับหลังคาหรือกันสาดที่มีรูปทรงโค้ง มีราคาถูก และมีสีสันให้เลือกเยอะ

ข้อเสียคือ เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งอาจมีการเปราะแตกเป็นรูเล็กๆ ทำให้น้ำขัง และฝุ่นเข้าไปทำให้เป็นคราบดำ ตะไคร่น้ำ ไม่ค่อยทนทาน แผ่นกรอบแตกหักได้ง่าย มีเสียงดังเวลาฝนตก

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5-10  ปี

 

 •  หลังคาไฟเบอร์กลาส

ผลิตมาจากเส้นใยแก้ว มีน้ำหนักเบา ขึ้นรูปดัดโค้งได้ สะดวกต่อการขนย้าย ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่นได้ดี ป้องกันรังสี UV ทนต่อความร้อน ไม่ลามไฟ ทนทุกสภาวะสิ่งแวดล้อม คงรูปเดิมได้ดี ไม่มีการหดตัว ไม่เน่าเปื่อยหรือผุกร่อน มีสีสันให้เลือกหลากหลาย

ข้อเสียคือมีราคาค่อนข้างสูง อาจจะเกิดปัญหารั่วซึมตามรอยสกรูในระยะยาว สีมีการซีดและอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาจนสามารถมองเห็นเส้นไฟเบอร์ได้ค่อนข้างชัดเจน เสียงยังถือว่าดัง แต่ไม่ดังเท่าเมทัลชีท

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี

 

 •  หลังคาอะคลิลิก

หลังคาอะคลิลิก มีน้ำหนักมาก ทนต่อรังสี UV ได้ดีและกันรังสีอินฟาเรต ลดความร้อนใต้หลังคาได้ประมาณ 5องศประมาณนึงทำให้ไม่ร้อนกันความร้อนได้ดีกว่าแผ่นโปร่งแสงแบบอื่นๆ มีความคงทน มีความทันสมัย

ข้อเสีย แผ่นมีความยืดหยุ่นน้อย ทนแรงกระแทกได้น้อยกว่าวัสดุอื่นๆ การซับเสียงขึ้นอยู่กับความหนา มีอัตราการขยายตัวมากจึงทำให้ต้องเว้นระยะการติดตั้งให้ดี ต้องติดตั้งกับผู้ที่ผ่านมาตรฐานรับรอง

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปีขึ้นไป

 

5. ติดต่อผู้รับเหมาหรือช่างเพื่อดำเนินการต่อเติมหลังคาโรงรถ

ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเตรียมความพร้อมและตัดสินใจทุกอย่างครบหมดแล้ว ให้ติดต่อผู้รับเหมาหรือช่างที่มีความถนัดในวัสดุที่เราเลือก โดยแต่ละวัสดุมีช่างติดตั้งเกือบทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะเลือกวัสดุแบบไหนก็หาผุ้รับเหมาหรือช่างได้ไม่ยาก

การต่อเติมหลังคาโรงรถนอกจากจะช่วยในการปกป้องรถสุดรักสุดหวงของเราแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความสวยงามของตัวบ้าน ต่อเติมวัสดุหลังคาแบบไหน รูปทรงแบบไหน เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะต่อเติมหลังคาโรงรถควรเลือกวัสดุหลังคาให้ดี คำนึงถึงหลาย ๆ ปัจจัย เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเลือกผิด ชีวิตอาจเปลี่ยนได้เหมือนกัน

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก:

ต่อเติมโรงรถให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง – SCG Building Materials

​ไอเดียการต่อเติมหลังคาโรงรถหลายแบบจากนนทบุรี | homify

ต่อเติมพื้นและหลังคาที่จอดรถ ต้องใช้งบเท่าไหร่? | thinkofliving.com   

เรื่องต้องรู้ ก่อนทำโรงจอดรถไว้ใช้ที่บ้าน – บ้านไอเดีย เว็บไซต์เพื่อบ้านคุณ (banidea.com)

 


บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

เปิดเหตุผลที่คนรักต้นไม้ควรติดตั้งรางน้ำฝนไว้กับตัวบ้าน

เชื่อว่ามีหลายครอบครัวชื่นชอบที่จะปลูกต้นไม้เอาไว้เพิ่มความร่มรื่นให้กับตัวบ้าน มีความสวยงาม รวมถึงยังได้ทำกิจกรรมยามว่างเพลิน ๆ อีกด้วย แต่ปัญหาที่มักมองข้ามไปสำหรับคนรักต้นไม้เมื่อปลูกบริเวณบ้านคือ พอถึงช่วงฝนตกหนักประกอบกับบ้านไม่ได้มี “รางน้ำฝน” ที่คอยรับปริมาณน้ำจากหลังคา ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากตามมาแบบไม่จบสิ้น นี่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด หากต้องการให้พื้นที่สีเขียวของคุณยังคงอยู่ในสภาพดี แถมตัวบ้านเองไม่เกิดความเสียหาย
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

5 ข้อได้เปรียบที่ทำให้ยิ้มได้ เมื่อติดตั้งรางน้ำไวนิล!

บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

เปรียบเทียบสังกะสีกับเมทัลชีท ต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบันเมทัลชีท เป็นที่นิยมมากกว่าสังกะสี และถือว่าเป็นวัสดุหลังคาที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว คนแทบจะไม่รู้จักหลังคาเมทัลชีทเลยด้วยซ้ำไป คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหลังคาเมทัลชีทแตกต่างจากหลังคาสังกะสีมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลังคาเมทัลชีทต่างจากสังกะสี แค่ธาตุโลหะที่ใช้ในการเคลือบผิวเท่านั้นเอง
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

Blog - หลังคาไวนิล VG SNOW ROOF ที่สุดแห่งหลังคาของคนรักบ้าน

หลังคาไวนิล VG SNOW ROOF ทำจากวัสดุ (uPVC) ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนผู้คนให้ความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ แถมเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าบ้านสมัยใหม่กว่า 90% เป็นสไตล์โมเดิร์นแทบจะทั้งนั้น มันจึงสมเหตุสมผลถ้าแผ่นหลังคาไวนิล VG SNOW ROOF จะได้เข้าไปประจำการในบ้านสักหลัง ด้วยองค์ประกอบที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะด้านความสวยงาม ความทนทาน คุ้มค่าต่อเม็ดเงินที่จ่ายไป สามารถตอบโจทย์คนรักบ้านในยุคสมัยใหม่ได้ไม่ยาก แต่คุณสมบัติแค่นั้นคงไม่เพียงพอ และเราจะพาคุณไปหาคำตอบว่าทำไมหลังคาไวนิล VG SNOW ROOF ถึงได้กลายมาเป็นหลังคาในดวงใจของคนรักบ้าน
Inbox
Call
Line