fbpx
รางน้ำไวนิล

ต่อเติมหลังคาโรงรถ ต้องทำยังไงบ้าง!

การต่อเติมหลังคาโรงรถเป็นสิ่งสำคัญมาก   เพราะรถสุดรักสุดหวงของเราจะได้รับการปกป้องจากแสงแดด สายฝน มลภาวะต่าง ๆ  โดยจุดประสงค์หลักของการต่อเติมหลังคาก็เพื่อช่วยบำรุงรักษาอายุการใช้งานรถ ทั้งนี้ในการก่อสร้างควรคำนึงถึงวัสดุของหลังคาที่นำมาต่อเติม นอกจากนี้หลายคนยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี หากต้องการต่อเติมหลังคาโรงรถ ต้องเริ่มต้นจากจุดไหน วันนี้ VG จะมาแนะนำวิธีต่อเติมหลังคาโรงรถตั้งแต่ต้นจนจบ 

 

 1. ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. เตรียมพื้นที่ให้พร้อม  คำนวณพื้นที่โรงจอดรถ
 3. โครงสร้างการต่อเติมหลังคา 3 รูปแบบ
 4. เลือกวัสดุหลังคาที่จะใช้ในการต่อเติมหลังคาโรงรถ
 5. ติดต่อผู้รับเหมาหรือช่างเพื่อดำเนินการต่อเติมหลังคาโรงรถ

 

1. ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักกฎหมายอ้างกระทรวงฉบับที่ 11 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 เรื่องการดัดแปลงอาคาร การต่อเติมถูกรวมอยู่ในกฎหมายนี้ด้วย

 1. การต่อเติมอาคาร : เกิน 5 ตร.ม. โดยมีเสา + คาน เพิ่มเติม จะถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 11)
 2. การระบายน้ำ :  ต้องติดรางน้ำและท่อระบายน้ำนำน้ำฝนลงสู่บ่อพักในดินตนเองก่อนระบายลงสู่ที่สาธารณะ (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
 3. การเว้นระยะ : ผนังหรือเสาต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. (กฎกระทรวงฉบับที่ 55)
 4.   วัสดุ : มีการใช้วัสดุที่ต่างชนิด/ต่างขนาดกันจากโครงสร้างอาคารเดิมและกรณีที่ใช้วัสดุชนิดเดิม โครงสร้างใหม่นั้นจะต้องไม่เพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างเดิมมากเกิน 10% (กฎกระทรวง ฉบับที่ 11)

 

2. เตรียมพื้นที่ให้พร้อม คำนวณพื้นที่โรงจอดรถ

เตรียมพื้นที่ให้พร้อมโดยก่อนต่อเติมพื้นโรงจอดรถจะต้องสำรวจตรวจสอบพื้นโครงสร้างว่าสามารถรองรับน้ำหนักการก่อสร้างต่อเติมและน้ำหนักรถที่จอดในโรงรถหน้าบ้านได้หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้พื้นดินทรุด  โดยควรบดอัดพื้นที่ดินให้แน่น สม่ำเสมอทั่วกัน โครงสร้างต้องมีฐานรับแข็งแรงโดยปกติบ้านที่ไม่มีปัญหาดินอ่อนหรือทรุดมาก มักเลือกเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกระจายน้ำหนักลงบนดิน โดยไม่ต้องใช้ฐานรากและเสาเข็ม แต่ถ้าต้องการความมั่นใจในการรับน้ำหนักมากขึ้น ให้ทำพื้นแบบ Slab on Ground ที่มีโครงสร้างใต้ดินหรือเสาเข็มแบบปูพรม หรือฐานเข็มกลุ่มรองรับด้านล่างในลักษณะเดียวกับโครงสร้างบ้าน เพราะเสาเข็มจะทำหน้าที่ช่วยถ่ายโอนน้ำหนักลงไปในชั้นดินที่มีความแข็ง เสาเข็มที่มีประสิทธิภาพจึงควรมีความยาวลึกถึงชั้นดินแข็ง เพื่อรองรับน้ำหนักของตัวบ้านและชะลอการทรุดตัวในระยะยาว  

กฎหมายระบุไว้ว่าขนาดโรงจอดรถยนต์ ต้องมีขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 2.4 x 5 เมตร

ขนาดสำหรับจอดรถยนต์ 1 คัน แต่หากรถที่บ้านของเราเป็นรถรุ่นใหญ่เช่น รถกระบะ, รถ SUV อาจทำให้การใช้งานไม่สะดวก เพราะอาจคับแคบเกินไป

       ขนาดโรงจอดรถที่ดี ต้องรองรับการใช้งานรถยนต์ได้ครอบคลุมทุกรุ่นและใช้งานได้สบาย

ๆ จึงควรมีขนาด ประมาณ 2.5 x 5.5 เมตร สำหรับจอดรถ 1 คัน สำหรับบ้านที่มีรถ 2 คัน พื้นที่ 5.5 x 5.5 เมตร เป็นอย่างน้อย หรืออาจจะเพิ่มพื้นที่มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมของขนาดที่ดินและงบประมาณ และต้องคำนึงถึงจำนวนคันรถของเราด้วย ส่วนระดับเพดานขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 เมตร แต่หากให้ใช้งานแบบสบาย ๆ แนะนำให้มีพื้นที่ประมาณ 3 x 6 เมตร สำหรับ 1 คัน และ 5.5 x 6 เมตร สำหรับ 2 คัน หรือมากกว่านี้ตามความเหมาะสมของขนาดที่ดิน

 

3. โครงสร้างการต่อเติมหลังคา 3 รูปแบบ 

        การต่อเติมโรงรถมีโครงสร้าง 3 รูปแบบด้วยกัน

แบบที่ 1 : การต่อเติมโดยไม่ต้องตั้งเสา

     เป็นการต่อเติมโรงรถหน้าบ้านโดยไม่ตั้งเสา โดยจะใช้วิธีการค้ำยันหรือลวดสลิงยึดติดกับผนังบ้าน แต่มีข้อจำกัดเรื่องระยะยื่นที่สามารถยื่นได้น้อยประมาณ1-2 เมตรหรือหากระยะมากกว่านี้ควรปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญการต่อเติมลักษณะนี้จะเหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กและเลือกวัสดุหลังคาที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดภาระการรับน้ำหนัก

 

 

แบบที่ 2 : ฝากโครงสร้างพื้นที่จอดรถไว้กับโครงสร้างบ้าน

     วิธีนี้เหมาะกับบ้านที่ถูกออกแบบโครงสร้างมาเผื่อการรับน้ำหนักส่วนต่อเติมในอนาคต  โดยการตั้งเสาด้านหน้าเพิ่มเติมและนำคานหรือโครงหลังคาส่วนหนึ่งไปฝากไว้กับโครงสร้างเดิม วิธีนี้เหมาะกับบ้านที่มีที่ดินน้อยและต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและหลังคาโรงจอดรถที่มีระยะไม่เกิน 3 เมตร แต่มีข้อควรระวังคือการทรุดตัวของโครงสร้างที่อยู่บนเข็มและคานที่ต่างชนิดกันซึ่งพื้นที่จอดรถที่ต่อเติมใหม่ หรือใช้เสาเข็มที่สั้นกว่านั้นมีโอกาสที่จะทรุดตัวได้ง่ายกว่าตัวบ้านที่ใช้เสาเข็มยาวและนอกจากนี้โครงสร้างใหม่ที่ทรุดตัวเร็วกว่า ก็อาจส่งผลกระทบกับโครงสร้างบ้านหลักด้วยการฉุดรั้งถ่วงน้ำหนัก อัตราการทรุดตัวในอนาคตค่อนข้างสูงซึ่งแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และสำรวจหน้างานก่อนการก่อสร้าง

แบบที่ 3 : การต่อเติมโรงรถหน้าบ้านโดยมีโครงสร้างแยกจากตัวบ้าน

     วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด หากมีพื้นที่ต่อเติมมากพอและไม่ติดเรื่องงบประมาณต่อเติม เนื่องจากพื้นที่จอดรถใหม่จะไม่กระทบกับโครงสร้างเดิมของตัวบ้านแต่ก็ทำได้ยากมากที่สุดเช่นกัน เพราะต้องใช้ขนาดพื้นที่ค่อนข้างมากตัวบ้านจึงจำเป็นต้องมีที่ดินขนาดใหญ่

 

4. เลือกวัสดุหลังคาที่จะใช้ในการต่อเติมหลังคาโรงรถ

 • หลังคาเมทัลชีท

หลังคาเมทัลชีท คือหลังคาที่ทำมาจากเหล็กที่ผ่านการรีดจนบาง  ก่อนจะขึ้นรูปเป็นลอนยาว มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายสามารถดัดองศาได้มากตามต้องการ อีกทั้งยังมีหลากหลายสีสันให้เลือก และมีราคาที่ไม่แพงมาก

ข้อเสียคือ สามารถกันแดดกันฝนได้ทั่วไป ความทนทานน้อย ด้วยความที่เป็นเหล็กจึงกักเก็บและแผ่รังสีความร้อนซึ่งค่อนข้างเยอะกว่าวัสดุชนิดอื่น ทำให้บ้านร้อน (ปัจจุบันจึงมักติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมด้วย) อีกทั้งยังมักจะเกิดเสียงดังเวลามีฝนตก และความบางของเหล็กเมื่อผ่านระยะเวลานานๆจะเกิดการชำรุดและผิดรูปได้ง่ายครับ

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5-10 ปี

 

 

 •  หลังคาไวนิล

ทำมาจาก UPVC มีความยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทก ได้เป็นอย่างดีมีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สามารถดัดโค้งงอได้ กันรังสีUV กันความร้อนได้ดีมาก ใต้ชายคาไม่ร้อน ไม่สะสมความร้อน ไม่ต้องบุฉนวนเพิ่ม ไม่ลามไฟ ไม่มีปัญหารั่วซึม ระหว่างรอยต่อเป็นคลิปล็อก ดูดซับเสียงได้ดี เวลาฝนตกเสียงไม่ดัง ไม่เกิดสนิมตลอดการใช้งาน

   ข้อเสียคือ ราคาที่ค่อนข้างสูง และเกิดริ้วรอยได้ง่าย เมื่อใช้งานไปในระยะเวลานานๆ สีของตัววัสดุจะเปลี่ยนไป ไม่สดใสเหมือนเดิม

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ10-20 ปี

 

 •  หลังคาโพลีคาร์บอเนต

ทำมาจากเม็ดพลาสติก ลักษณะเป็นลอนฟูก มีคุณสมบัติโปร่งแสง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย มีความยืดหยุ่นสูง แผ่นดัดโค้งได้ตามต้องการ จึงมักนิยมใช้กับหลังคาหรือกันสาดที่มีรูปทรงโค้ง มีราคาถูก และมีสีสันให้เลือกเยอะ

ข้อเสียคือ เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งอาจมีการเปราะแตกเป็นรูเล็กๆ ทำให้น้ำขัง และฝุ่นเข้าไปทำให้เป็นคราบดำ ตะไคร่น้ำ ไม่ค่อยทนทาน แผ่นกรอบแตกหักได้ง่าย มีเสียงดังเวลาฝนตก

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5-10  ปี

 

 •  หลังคาไฟเบอร์กลาส

ผลิตมาจากเส้นใยแก้ว มีน้ำหนักเบา ขึ้นรูปดัดโค้งได้ สะดวกต่อการขนย้าย ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่นได้ดี ป้องกันรังสี UV ทนต่อความร้อน ไม่ลามไฟ ทนทุกสภาวะสิ่งแวดล้อม คงรูปเดิมได้ดี ไม่มีการหดตัว ไม่เน่าเปื่อยหรือผุกร่อน มีสีสันให้เลือกหลากหลาย

ข้อเสียคือมีราคาค่อนข้างสูง อาจจะเกิดปัญหารั่วซึมตามรอยสกรูในระยะยาว สีมีการซีดและอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาจนสามารถมองเห็นเส้นไฟเบอร์ได้ค่อนข้างชัดเจน เสียงยังถือว่าดัง แต่ไม่ดังเท่าเมทัลชีท

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี

 

 •  หลังคาอะคลิลิก

หลังคาอะคลิลิก มีน้ำหนักมาก ทนต่อรังสี UV ได้ดีและกันรังสีอินฟาเรต ลดความร้อนใต้หลังคาได้ประมาณ 5องศประมาณนึงทำให้ไม่ร้อนกันความร้อนได้ดีกว่าแผ่นโปร่งแสงแบบอื่นๆ มีความคงทน มีความทันสมัย

ข้อเสีย แผ่นมีความยืดหยุ่นน้อย ทนแรงกระแทกได้น้อยกว่าวัสดุอื่นๆ การซับเสียงขึ้นอยู่กับความหนา มีอัตราการขยายตัวมากจึงทำให้ต้องเว้นระยะการติดตั้งให้ดี ต้องติดตั้งกับผู้ที่ผ่านมาตรฐานรับรอง

อายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10 ปีขึ้นไป

 

5. ติดต่อผู้รับเหมาหรือช่างเพื่อดำเนินการต่อเติมหลังคาโรงรถ

ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเตรียมความพร้อมและตัดสินใจทุกอย่างครบหมดแล้ว ให้ติดต่อผู้รับเหมาหรือช่างที่มีความถนัดในวัสดุที่เราเลือก โดยแต่ละวัสดุมีช่างติดตั้งเกือบทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะเลือกวัสดุแบบไหนก็หาผุ้รับเหมาหรือช่างได้ไม่ยาก

การต่อเติมหลังคาโรงรถนอกจากจะช่วยในการปกป้องรถสุดรักสุดหวงของเราแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความสวยงามของตัวบ้าน ต่อเติมวัสดุหลังคาแบบไหน รูปทรงแบบไหน เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะต่อเติมหลังคาโรงรถควรเลือกวัสดุหลังคาให้ดี คำนึงถึงหลาย ๆ ปัจจัย เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเลือกผิด ชีวิตอาจเปลี่ยนได้เหมือนกัน

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก:

ต่อเติมโรงรถให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง – SCG Building Materials

​ไอเดียการต่อเติมหลังคาโรงรถหลายแบบจากนนทบุรี | homify

ต่อเติมพื้นและหลังคาที่จอดรถ ต้องใช้งบเท่าไหร่? | thinkofliving.com   

เรื่องต้องรู้ ก่อนทำโรงจอดรถไว้ใช้ที่บ้าน – บ้านไอเดีย เว็บไซต์เพื่อบ้านคุณ (banidea.com)

 


บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

7 อุปกรณ์ช่าง มีไว้ติดบ้าน ของในบ้านพัง! พร้อมซ่อม

            ถ้าถามว่า อุปกรณ์ช่างมีอะไรบ้าง ไล่ชื่อทั้งวันก็ไม่รู้จะครบหรือไม่ เพราะขนาดช่างยังแบ่งเป็นหลายประเภท อุปกรณ์ช่างก็เช่นกัน มีทั้ง อุปกรณ์ช่างไม้ อุปกรณ์ช่างไฟฟ้า อุปกรณ์ช่างยนต์ อุปกรณ์ช่างปูน อุปกรณ์ช่างแอร์ อุปกรณ์ช่างเชื่อม ฯลฯ  เห็นไหมละครับว่ามีหลายช่างมาก แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ช่าง ที่ควรมีไว้ติดบ้าน ถ้าข้าวของเครื่องใช้พังเมื่อไหร่ มีอุปกรณ์เหล่านี้ รับรองช่วยได้แน่นอนครับ เพราะนี่คือ อุปกรณ์ช่างสามัญประจำบ้าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

รางน้ำฝนแบบไหนทนมากกว่ากัน ใช้งานได้นานและคุ้มสุดๆ

ถ้าอยากได้รางน้ำฝนที่ทนทาน ตอบโจทย์การใช้งานยาวนาน ด้วยตัวเลือกอันมากมายในทุกวันนี้ เจ้าของบ้านควรเลือกรางน้ำฝนแบบไหนดี?
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

วิธีเลือกสีทาบ้านภายนอก เลือกยังไงให้สวย ตรงใจ ไม่ต้องเสียเงินแก้ใหม่

การเลือกสีภายนอกหรือสีทาบ้าน ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมาก เนื่องจากสีทาบ้านภายนอกเป็นเหมือนตัวตน หน้าตาของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน เป็นสิ่งที่เราพบเห็นก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งสีทาบ้านภายนอกในปัจจุบันมีหลายเฉดสีให้เลือก คุณเจ้าของบ้านหลายคนอาจจะถึงขั้นหนักอกหนักใจเลือกสีที่ใช่ไม่ได้สักที บางคนก็มีสีในใจแต่พอเจอสีใหม่ก็เกิดความรู้สึกลังเลขึ้นมาซะอย่างงั้น แล้วการเลือกสีทาบ้านภายนอกแบบไหน เลือยังไงดี ให้สวย ตรงใจ ไม่ต้องเสียเงินทาใหม่ วันนี้ VG ขอเสนอเหตุผลช่วยให้คุณเจ้าของบ้านเลือกสีทาบ้านภายนอกแบบทาครั้งเดียวจบ ไม่ต้องแก้หลายรอบกันครับ
บทความที่เกี่ยวข้องกับรางน้ำฝน

สีหลังคาบ้าน เลือกอย่างไรให้เข้ากับรางน้ำฝนและตัวบ้าน?

Inbox
Call
Line